Kurs.jpg

Campus Verftet skal tilby kurs, etter- og vidareutdanning. 

Lab.jpg

Campus Verftet har labfasilitetar med topp moderne utstyr innan fleire fagområde. 

Innovasjonsstad.jpg

Campus Verftet har eit miljø som legg til rette for innovasjon.