Kurs, etter- og vidareutdanning

Det er eit mål at Campus Verftet skal vere ein sentral tilbydar av kurs, etter- og vidareutdanning  i regionen. Gjennom satsinga ønskjer vi å styrke høgskulen og fagskulen sin relevans og attraktivitet for næringslivet.

Gjennom tett samarbeid med ulik næring, er målet å avdekke kompetansebehovet i regionen, for så å kunne tilby rett type utdanning. Vi vil vere ein arena for livslang læring.

Vi meiner eit kurs og kompetansesenter vil styrke rekruttering til Høgskulen og Fagskulen sine utdanningar innan dei tekniske utdanningsområda. Samtidig vil satsinga styrke fagutdanning og teknologifokus i vidaregåande skule og grunnskule.

Forkurs_på_campus_Verftet_(3).jpg