Labfasilitetar

Gjennom å tilby topp moderne utstyr, i eit attraktivt miljø, ønskjer vi å trekke til oss studentar og næring. For begge brukargrupper vil det at vi tilbyr det beste innan utstyr, vere viktig for å henge med i den faglege utviklinga.  Det å ha oppdatert utstyr er ei utfordring for mange mindre bedrifter, då er det bra å kunne dele på det ustyret vi har.

Høgskulen og Fagskulen har behov for utvikling og etablering av lab-funksjonar innan mange område. Vi har ein svært avansert robot-lab, ein elkraft-lab og høgspent-lab. Produksjons- og prototype-lab er og på plass. Etter kvart vil vi bygge nye lab-fasilitetar slik at vi totalt sett vil kunne tilby:

  • Robot-lab.

  • Dataassistert produksjons- og produktlab.

  • Automatiserings- og tilvirkningslab.

  • Industri 4-0 – produksjonslinje.

  • KEM- og VVA-lab.

  • Regulering- og styrings-lab.

  • Prototype- og mekke-lab.

  • Massivtre-lab.

  • Materialprøving.

deitogutta.jpg